PRIVACY VERKLARING

Versie 1.0 – juni 2024

Simcas Prefab gevestigd aan de As 6, 5753 SX te Deurne is een onderdeel van Simcas Elektro B.V. te Den Haag. Simcas Prefab is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

SIMCAS PREFAB
As 6
5753 SX
Deurne
085 0663627
www. simcasprefab.nl
info@simcasprefab.nl
SIMCAS ELEKTRO B.V.
Koninginnegracht 101
2514 AL
Den Haag
070 3501661
www.simcas.nl
info@simcas.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Simcas Prefab verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KVK gegevens
 • BTW nummer

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:

Simcas Prefab verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van onze diensten & opdrachten op uw verzoek
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Simcas Prefab verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:

Simcas Prefab bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Individuen en medewerkers van bedrijven met wie wij zaken doen:

Zolang wij zaken doen zullen uw gegevens worden bewaard om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Als u niet ,eer werkzaam bent voor uw bedrijf / onze partners zullen wij na melding of ondervinding binnen een jaar uw gegevens verwijderen.

Sollicitanten: Zolang de sollicitatieprocedure loopt tot maximaal 3 maanden.

Medewerkers: Zolang wettelijk noodzakelijk.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:

Simcas Prefab verkoopt uw gegevens niet aan derde en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Simcas Prefab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:

Simcas Prefab neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@simcasprefab.nl

DOCUMENT BEVEILIGING:

Simcas Prefab bewaard uw documenten in een gesloten omgeving welke alleen toegankelijk zijn voor de medewerkers van Simcas Prefab. Uw documenten worden niet doorgestuurd aan derde, ook niet op uw eigen verzoek. Wanneer van toepassing, wordt een Non-Disclosure Agreement (NDA) of Confidentiality Agreement opgesteld door beide partijen.

GEBRUIK VAN COOKIES:

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van functionele en (anonieme) analytische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw internet browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw internet browser, zie voorbeeld de toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. (www.consumentenbond.nl)

Deze website plaatst een (non-tracking) cookie voor het gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken, waarbij:

 • Het IP adres van de bezoeker is geanonimiseerd
 • Er geen gegevens met Google gedeeld worden, ook niet voor advertentiedoelen
 • De optie “user ID’s bij trackingopties in Google Analytics” uitstaat
 • Simcas Prefab een verwerkingsovereenkomst met Google heeft afgesloten

GELDIGHEIDSDUUR VAN COOKIES:

De geldigheidsduur van de geplaatste cookies is ingesteld op 30 dagen.

VERWIJDEREN VAN COOKIES:

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst, nadat u eerder toestemming gegeven heeft? Dan kunt u de cookies eenvoudig verwijderen via uw internet browser. (Meer informatie omtrent het in-en uitschakelen en het verwijderen van cookies via uw internet browser is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van desbetreffende internet browser.)

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@simcasprefab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij daarbij om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bij vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen.

Simcas Prefab
As 6
5753 SX, Deurne
085 0663627
www.simcasprefab.nl
info@simcasprefab.nl

Download hier de Privacy verklaring van Simcas Prefab